ทายนิสัยจากวันที่เกิด
คำทำนาย

คนเกิดวันที่ 8
เกิดวันที่ 8 มีจิตใจอ่อนไหว รับรู้ความปรารถนาดี จากคนข้างเคียงความหลักแหลมทำให้มีความสามารถหลายด้าน เรียนหนังสือเก่ง ทำงานเก่ง ปรับตัวให้ เข้ากับวิทยาการสมัยใหม่ได้ดี สุภาพ ความมั่นคง และความมีการศึกษาเป็นคนที่ทุกอย่างต้องพร้อมอย่างที่เรียกว่า Perfectionist