ทายนิสัยจากวันที่เกิด
คำทำนาย

คนเกิดวันที่ 14
คนเกิดวันที่ 14 เป็นคนอ่อนหวานและขี้เกรงใจอ่อนหวานน่ารักช่างเอาใจ ยอมรับความเป็นไปได้ในเรื่องต่าง ๆใจกว้าง มีเหตุผลยอมรับความ เป็นจริงที่เกิดขึ้นทั้งทางด้านดีและด้านร้ายมีอำนาจในตนเอง มีพลังใจสูง สามารถจูงใจ มีอำนาจลึกลับที่จะจูงใจให้ผู้ อื่นให้ทำตามที่ตนต้องการ