ทายนิสัยจากวันที่เกิด
คำทำนาย

คนเกิดวันที่ 25
คนเกิดวันที่ 25 เป็นคนไม่ว่าจะออกไปในงานสังคมใดก็เป็นที่น่าสนใจของคนในกลุ่มในงาน มีความคิดสร้างสรรค์ แสวงหาสิ่งใหม่ ๆ ชอบให้มีการเปลี่ยนแปลงที่ท้าทายและตื่นเต้น แต่ลึกๆแล้วอ่อนไหวง่ายต่อคำพูดคนอื่นเอามากๆ