ทายนิสัยจากวันที่เกิด
คำทำนาย

คนเกิดวันที่ 16
คนเกิดวันที่ 16 เป็นคนที่ชอบแสวงหาประสบการณ์ ชอบช่วยเหลือผู้คนที่กำลังมีปัญหาเป็นคนมีความจริงใจชอบผจญภัยเป็นคนชอบคาดคะเนและคาดการณ์ต่าง ๆ ล่วงหน้าและมีพรสวรรค์ที่สามารถคาดการณ์คาดใจของผู้คนล่วงหน้าได้ดี