ทายนิสัยจากวันที่เกิด
คำทำนาย

คนเกิดวันที่ 10
คนเกิดวันที่ 10รู้สึกว่าต้องอยู่คนเดียวในโลก เป็นคนเด็ดขาด กล้าสู้ กล้ายืนอยู่คนเดียวกล้าที่จะพูดในสิ่งที่ต้องการชอบแสดงอำนาจและเจ้าอารมณ์