อ่านคนจากกรุ๊ปเลือด

คำทำนาย

กรุ๊ปเลือด O
คนกรุ๊ป O เป็นคนที่มีความตั้งใจสูงมั่นใจในตัวเองใจกว้างและอดทนอดกลั้นต่อสถานการณ์ต่างๆได้ดี เป็นคนที่มีเสน่ห์ดึงดูดคนอื่นๆได้ง่ายอยากเป็นที่รักใคร่ของคนรอบข้างเสมอสิ่งแวดล้อมรอบข้างมักไม่ได้มีอิทธิพลต่อคนกรุ๊ปนี้สักเท่าไหร่เพราะเป็นคนพูดและทำอะไรไม่ระมัดระวังถ้าตัดสินใจเป็นอย่างนี้แล้วก็จะทุ่มเทกระตือรือร้นเจอคนที่ชอบก็จะเข้าไปใกล้ชิดเขาและแสดงความรักอย่างชัดเจนแต่ถ้ามุ่งมั่นจะทำเสร็จแล้วก็มักจะสำเร็จอยู่เสมอแต่ส่วนใหญ่คนกรุ๊ปโอมักจะไม่ค่อยมีความพยายามเท่าไหร่เขาเป็นคนเบื่อง่ายในหัวคิดอยากทำนู่นทำนี่เต็มไปหมดส่วนนิสัยของผู้ชายกรุ๊ป O นั้นเป็นคนมุ่งมั่นมีความสามารถในด้านต่างๆและเป็นคนกล้าตัดสินใจเด็ดขาดมีความเป็นผู้นำมักเป็นคนที่โดนคนอื่นคาดหวังอยู่เสมอ ส่วนผู้หญิงมักจะมีความเป็นแม่สูง ดูแลคนรอบข้างเป็นอย่างดีมีนิสัยที่อบอุ่นใจดีเป็นที่วางใจของคนรอบข้าง มักเป้นที่ปรับทุกข์ของเพื่อนๆบางครั้งก็วางอำนาจไปบ้างชอบมโนสรุปเอาเองเออเองและชอบใช้อารมณ์ตัดสิน มากกว่าเหตุผลในบางครั้ง

ผู้ชายกรุ๊ปเลือด O + ผู้หญิงกรุ๊ปเลือด A ถ้ารักกันต้องมีความจริงใจ ไม่ปิดบังซ่อนเร้นกัน เป็นคู่รักที่มีความสุข

ผู้ชายกรุ๊ปเลือด O + ผู้หญิงกรุ๊ปเลือด B คู่นี้ท่าทางดีเพราะเป็นคนมองโลกในแง่ดี สาวบีจะรู้สึกอบอุ่นปลอดภัย

ผู้ชายกรุ๊ปเลือด O + ผู้หญิงกรุ๊ปเลือด AB ถ้าต้องการให้มีความสุขในชีวิตรัก ควรปรับอารมณ์ให้เย็นลง อย่าเอาแต่ใจตัวเอง

ผู้ชายกรุ๊ปเลือด O + ผู้หญิงกรุ๊ปเลือด O ทั้งคู่มักขัดแย้งกันฝ่ายชายควรทำตัวให้กว้าง หญิงควรลดความเจ้าแง่แสน งอนถ้าตกร่องปล่องชิ้นกันหญิงจะคอยสนับสนุน ส่งเสริมชายให้ประสบ ความสำเร็จในชีวิต