อ่านคนจากกรุ๊ปเลือด

คำทำนาย

กรุ๊ปเลือด A
คนที่เป็นเลือดกรุ๊ปเอนั้น โดยรวมจะมีนิสัยนุ่มนวลสุภาพสุขุมรอบคอบมีระเบียบวินัยและมีความรับผิดชอบสูงแล้วก็ขี้กังวลทำอะไรตามใจตัวเองง่ายๆบางทีก็สูญเสียความมั่นใจง่ายๆ และมักโอนอ่อนตามความคิดของคนอื่นๆแต่ก็เป็นคนจริงใจเสียสละให้กับผู้อื่นแต่นิสัยส่วนของชายกรุ๊ปเอนั้นจะเป็นคนจริงใจมีมารยาทที่ดีมีแบบแผนและยึดติดแต่สิ่งเดิมเดิมๆแต่ก็มีระเบียบวินัยในการทำอะไรต่างๆส่วนเพศหญิงนั้นจะเป็นแม่และภรรยาที่ดีของลูกและสามีเพราะเข้าใจคนอื่นซื่อสัตย์มีความรับผิดชอบจะดีเห็นแก่ส่วนรวมมีความกล้าหาญแต่ก็ไม่กล้าเปิดเผยความรู้สึกของตัวเอง

ผู้ชายกรุ๊ปเลือด A + ผู้หญิงกรุ๊ปเลือด A ถ้าเกิดเลือดกรุ๊ปเอได้คู่กันทั้งชายหญิงจะเป็นคู่ที่มีแต่คนอิจฉา เพราะคู่นี้มักจะเป็นคนที่เอาอกเอาใจกันอยู่เสมอและรู้ใจกันและกัน

ผู้ชายกรุ๊ปเลือด A + ผู้หญิงกรุ๊ปเลือด B ได้แฟนจอมหยิ่งและเป็นที่ชื่นชอบของหนุ่มเอ เพราะปราบสาวจอมหยิ่งได้

ผู้ชายกรุ๊ปเลือด A + ผู้หญิงกรุ๊ปเลือด O ได้แม่ศรีเรือนแล้ว ชีวิตแต่งงานมีความสุขยิ่ง

ผู้ชายกรุ๊ปเลือด A + ผู้หญิงกรุ๊ปเลือด AB ถ้าทั้งสองรักกันด้วยน้ำใสใจจริง จะช่วยแก้ไขข้อบกพร่องให้กันและกันอย่าง น่าเอ็นดู