เซียมซีเสี่ยงทาย

วัดหลวงพ่อโสธร
134 ถนน เทพคุณากร ตำบล หน้าเมือง อำเภอ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24000- ให้ทำจิตใจให้สงบ นึกถึงสิ่งที่อยากถาม จดจ่ออยู่กับสิ่งที่อยากรู้หรือสงสัย นึกถึงอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และหลวงพ่อหรือสิ่งศักดิ์สิทที่เสี่ยงทาย
- บอก ชื่อ-นามสกุล ข้าพเจ้าขอเสี่ยงเซียมซีในวันนี้ ขอให้ผลของเซียมซีจงออกมาเพื่อตอบคำถามหรือสิ่งที่ข้าพเจ้าสงสัย หรืออนาคตที่อาจจะเกิดกับข้าพเจ้าในภายภาคหน้า
- คลิก ที่กล่องเซียมซี จากนั้นรอผลการเสี่ยงเซียมซี

คลิกที่เซียมซีเพื่อเขย่า